Текст песни Mo-Do - Super Gut

Super Gut Mo-Do В избранное

Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles Super gut! GUT!

Ich bin super
Du bist super
Wir sind super, super gut
Ich bin super
Du bist super
Wir sind super, super gut

Bom, bom bom if you love me
Ho, o, o
Ich will dich to love me
Ho, o, o
Bom, bom bom if you love me
Ho, o, o
Ich will dich to love me
Ho, o, o
Bom, bom bom if you love me
Ho, o, o
Ich will dich to love me
Ho, o, o
Bom, bom bom if you love me
Ho, o, o
Ich will dich to love me
Ho, o, o

Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!

Ich bin super
Du bist super
Wir sind super, super gut
Ich bin super
Du bist super
Wir sind super, super gut

Bom, bom bom if you love me
Ho, o, o
Ich will dich to love me
Ho, o, o
Bom, bom bom if you love me
Ho, o, o
Ich will dich to love me
Ho, o, o
Bom, bom bom if you love me
Ho, o, o
Ich will dich to love me
Ho, o, o
Bom, bom bom if you love me
Ho, o, o
Ich will dich to love me
Ho, o, o
Bom, bom bom if you love me
Ho, o, o
Ich will dich to love me
Ho, o, o

Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!

Wilst du mit mir Tanzen?
Also, gehe mal Tanzen
Gehe mal weiter
Komm, komm
Wundershön
Prima
Super

Ich bin super
Du bist super
Wir sind super, super gut
Ich bin super
Du bist super
Wir sind super, super gut

Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
Gut, gut, super gut! (3x)
Alles super gut!
GUT!